PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA (NILAI TERAS KE-7)

Saban hari kita dikejutkan dengan berita-berita tentang kegiatan jenayah alam sekitar yang boleh disifatkan semakin meruncing. Mungkin itu risiko dan cukai yang perlu dibayar jika ingin menjadi negara yang maju. Namun, alam tidak boleh dikorbankan sewenang-wenangnya. Kita tidak boleh mengamalkan sikap acuh tak acuh dan mengambil mudah terhadap masalah pencemaran yang terus berlaku.

Alam Sekitar merupakan Anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya.  Kehidupan manusia  bergantung sepenuhnya kepada sumber alam yang luas ini sebagai tempat tinggal  dan punca rezeki untuk satu kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Walaubagaimanapun penggunaan sumber secara sembarangan, berleluasa dan tidak teratur akan menyebabkan pencemaran dan kerosakan alam sekitar.  Dalam usaha meningkatkan tahap kesedaran masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar maka pendidikan alam sekitar perlulah diterapkan sedari awal lagi.

Kesedaran untuk terus memulihara dan memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri sendiri. Malaysia memiliki kepelbagaian biologi yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Justeru, usaha harus dipergiatkan untuk menjaga amanah Tuhan yang sangat bermakna. Marilah kita bersama-sama terus memainkan peranan masing-masing sebagai warga yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam kurniaan Tuhan. Mulakan langkah pertama hari ini dengan menjaga alam di sekeliling kita agar menjadi pemangkin ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam yang lebih berkesan di peringkat global dan glokal.

Pemuliharaan terhadap alam sekitar adalah amat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Alam sekitar merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Kedua-duanya memainkan peranan dalam mengekalkan alam semula jadi dan setiap satunya mempunyai rantaian yang mengikat antara satu sama lain. Flora fauna merupakan biodiversiti yang tidak boleh dipisahkan. Flora merupakan tempat perlindungan pelbagai fauna daripada angkara manusia atau sesama haiwan sendiri. Kepupusan salah satu daripadanya akan menjejaskan kitaran alam semula jadi. Penebangan hutan yang tidak terancang akan menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering. Ini akan menjejaskan pertumbuhan flora dan fauna pula akan kehilangan habitatnya. Pemulihara terhadap alam sekitar adalah penting untuk mengelakkan kepupusan. Dengan itu, habitat hidupan darat dan air terpelihara.

Selain itu,pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar amat penting agar manusia mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar.  Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun dan tidak boleh digunakan. Secara tidak langsung, manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada kita. Tanpa kemusnahan hutan, ia dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Kehadiran hutan-hutan tadahan hujan akan menakung air hujan secara semula jadi dalam kuantiti yang besar. Hutan yang lengkap dengan flora dan faunanya menyebabkan air hujan yang turun dapat disalurkan dengan baik ke sungai. Air hujan yang turun itu tidak akan tersejat malah akan disalurkan ke sungai untuk meneruskan peredaran air. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Hidupan air juga akan mati sekitarnya hidup dalam air yang tercemar. Di samping majlis Keselamatan nergara, Negeri Terengganu turut menganjurkan Program Kelestarian Pantai di Batu Buruk, Kuala Terengganu seleras dengan Nilai Teres ke 6 iaitu Pembangunan Mampan yang memfokuskan kepada pemuliharaan alam sekitar.

Seterusnya, aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan hutan-hutan. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal, jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca semakin panas dan tidak stabil. Oleh itu, hutan perlu dipelihara bagi mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman juga, orang ramai boleh melakukan aktiviti luar dan beriadah tanpa gangguan yang boleh menimbulkan perasaan rimas, marah dan tidak selesa. Aktiviti riadah yang dijalankan dalam keadaan bersih akan menguatkan kesihatan kita. Dengan ini, kesihatan manusia akan terjamin.

Kita mesti sedar akan kepentingan memelihara dan memulihara alam semula jadi disekeliling kita. Usaha-usaha memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan alam sekitar terus dilakukan oleh pelbagai pihak di negara ini seperti kempen kebersihan, perkhemahan alam sekitar bagi belia, seminar, bengkel, pameran, promo media dan penerbitan bahan-bahan cetak. Semuanya adalah bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penyertaan orang ramai bagi memelihara alam sekitar. Pemuliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama  setiap generasi supaya pembangunan lestari dikekalkan serta penggunaan sumber alam dapat diguna pakai sehingga generasi akan datang secara kualitatif dan kuantitatif.

  1. https://kampussejahtera.usm.my/index.php/activities/147-kepentingan-kelestarian-dalam-memulihara-dan-memelihara-alam-sekitar
  2. Era Hijau – keluaran no. 1 – 2006 – Jabatan alam sekitar

Artikel/Berita Terkini

𝐀𝐊𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐆𝐔𝐀𝐓𝐊𝐔𝐀𝐒𝐀𝐀𝐍 𝐊𝐏𝐃𝐍

DASAR KESELAMATAN NEGARA (DKN) 2021-2025 NILAI TERAS KESELAMATAN NEGARA 4: TADBIR URUS YANG BAIK (Integrasi Dasar & Operasi) …
Maklumat Lanjut

“GENGGAM AMANAH”

Kesihatan adalah permata yang tidak ternilai. Kita akan menghargainya jika kita jatuh sakit. Sebenarnya untuk kekal sihat mudah dilakukan tapi …
Maklumat Lanjut

TINDAKAN KES DIHASILKAN DIBAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

RANTAU PANJANG 07 April : Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kelantan telah menerima tiga serahan kes daripada Batalion 7 Pasukan Gerakan …
Maklumat Lanjut