INFO INTEGRITI MKN BIL.6/2020 – PERNYATAAN AWAM

Larangan ini adalah selaras dengan Surat Edaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

rujukan JPA.BK(S) 343/7-4(14) bertarikh

15 Julai 2016.

Peraturan 19(1) dan 19(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pindaan) 2002 menyatakan bahawa :

19(1). Seseorang pegawai tidak boleh, secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain-

(a) membuat apa-apa pernyataan awam yang boleh memudaratkan apa-apa dasar, rancangan atau keputusan Kerajaan tentang apa-apa isu;

(b) membuat apa-apa pernyataan awam yang boleh memalukan atau memburukkan nama Kerajaan;

(c) membuat apa-apa ulasan tentang kelemahan apa-apa dasar, rancangan atau keputusan Kerajaan; atau

(d) mengedarkan apa-apa pernyataan atau ulasan, sama ada yang dibuat olehnya atau mana-mana orang lain.

19 (2). Seseorang pegawai tidak boleh, sama ada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain-

(a) membuat apa-apa ulasan tentang kelebihan apa-apa dasar, rancangan atau keputusan Kerajaan;

(b) memberikan apa-apa maklumat berdasarkan fakta berhubung dengan perjalanan fungsi Kerajaan;

(c) memberikan apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa peristiwa atau laporan yang melibatkan Kerajaan; atau 

(d) menyebarkan apa-apa ulasan, maklumat atau penjelasan sedemikian sama ada yang dibuat olehnya atau mana-mana orang lain,

melainkan jika kebenaran bertulis, sama ada secara am atau khusus, telah diperoleh terlebih dahulu daripada Menteri.

 

 

Artikel/Berita Terkini

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 MEMULAKAN PERSEKOLAHAN

IPOH, 24 Jun 2020 – Menteri Besar Perak dan isteri sempat membuat tinjauan di SMK Perempuan Methodist dan SMJK Sam …
Maklumat Lanjut

INFO INTEGRITI MKN BIL.6/2020 – PERNYATAAN AWAM

Larangan ini adalah selaras dengan Surat Edaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam rujukan JPA.BK(S) 343/7-4(14) bertarikh 15 Julai 2016. Peraturan 19(1) …
Maklumat Lanjut

INFO INTEGRITI MKN BIL.5/2020 – PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Selaras dengan Peraturan 8, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Pegawai Awam adalah dilarang menerima atau memberi …
Maklumat Lanjut