INFO INTEGRITI MKN BIL.5/2020 – PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Selaras dengan Peraturan 8, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Pegawai Awam adalah dilarang menerima atau memberi hadiah sekiranya berkaitan dengan tugas awamnya dan/atau bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberi.

Subperaturan 8.1(a) dan (b) menyatakan :

Tertakluk kepada peruntukan peraturan ini, seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberi, atau tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain menerima atau memberi bagi pihaknya, secara langsung atau tak langsung, apa-apa hadiah (sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan, badan, orang atau kumpulan orang jika –

(a) penerimaan atau pemberian hadiah itu mempunyai kaitan, dengan apa-apa cara, dengan pelaksanaan tugas awam pegawai itu; danĀ 

(b) bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan.

Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu pegawai awam dibenarkan menerima pemberian hadiah, tertakluk kelulusan Ketua Jabatan. Tatacara permohonan kelulusan pemberian dan penerimaan hadiah boleh dirujuk melalui pautan berikut :

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998 – Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam

 

Artikel/Berita Terkini

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 MEMULAKAN PERSEKOLAHAN

IPOH, 24 Jun 2020 – Menteri Besar Perak dan isteri sempat membuat tinjauan di SMK Perempuan Methodist dan SMJK Sam …
Maklumat Lanjut

INFO INTEGRITI MKN BIL.6/2020 – PERNYATAAN AWAM

Larangan ini adalah selaras dengan Surat Edaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam rujukan JPA.BK(S) 343/7-4(14) bertarikh 15 Julai 2016. Peraturan 19(1) …
Maklumat Lanjut

INFO INTEGRITI MKN BIL.5/2020 – PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Selaras dengan Peraturan 8, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Pegawai Awam adalah dilarang menerima atau memberi …
Maklumat Lanjut