INFO INTEGRITI MKN BIL.5/2020 – PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Selaras dengan Peraturan 8, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Pegawai Awam adalah dilarang menerima atau memberi hadiah sekiranya berkaitan dengan tugas awamnya dan/atau bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberi.

Subperaturan 8.1(a) dan (b) menyatakan :

Tertakluk kepada peruntukan peraturan ini, seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberi, atau tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain menerima atau memberi bagi pihaknya, secara langsung atau tak langsung, apa-apa hadiah (sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan, badan, orang atau kumpulan orang jika –

(a) penerimaan atau pemberian hadiah itu mempunyai kaitan, dengan apa-apa cara, dengan pelaksanaan tugas awam pegawai itu; danĀ 

(b) bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan.

Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu pegawai awam dibenarkan menerima pemberian hadiah, tertakluk kelulusan Ketua Jabatan. Tatacara permohonan kelulusan pemberian dan penerimaan hadiah boleh dirujuk melalui pautan berikut :

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998 – Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam

 

Artikel/Berita Terkini

235 GELANDANGAN TELAH DITAWARKAN PEKERJAAN

Seramai 235 gelandangan telah ditawarkan pekerjaan yang sesuai bagi mengubah taraf kehidupan dan mengembalikan mereka ke dalam sistem masyarakat. Timabalan …
Maklumat Lanjut

STESEN PEMINDAHAN PEPEJAL KUALA LUMPUR

KUALA LUMPUR, 26 OKTOBER 2021 – Sekitar sesi turun padang YB Dato’ Seri Dr. Shahidan Kassim, Menteri Wilayah Persekutuan ke …
Maklumat Lanjut

IOW JAPEN WPKL DI PARLIMEN SETIAWANGSA

KUALA LUMPUR, 25 OKTOBER 2021 – #InfoOnWheels oleh Jabatan Penerangan WPKL sekitar Parlimen P.118 Setiawangsa. Kawasan yang terlibat : Taman …
Maklumat Lanjut