INFO INTEGRITI MKN BIL.3/2020 – KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS

 

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) memantau kedudukan pendapatan bersih pegawai masing-masing supaya tidak kurang daripada 40% dari emolumen bulanan agar mereka tidak termasuk dalam keadaan keterhutangan kewangan yang serius. Mengikut peraturan megenai pinjaman wang dan had maksimum potongan gaji pegawai awam, semua pegawai awam adalah dikehendaki supaya mematuhi peraturan-peraturan berikut:

a) Peraturan 12, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993

Di bawah Peraturan ini, pegawai awam dilarang meminjam wang daripada mana-mana orang khususnya yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. Pegawai awam hanya boleh meminjam wang daripada institusi kewangan yang berlesen dengan syarat-syarat tertentu.

b) Peraturan 13, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993

Di bawah Peraturan ini, Pegawai Awam tidak boleh menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan kewangan yang serius khususnya berdasarkan tiga keadaan berikut:

i) Agregat hutang dan liabitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak sepuluh kali emolumen bulanannya;

ii) Pegawai seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari penerimaan perintah bermeterai penghakiman itu; atau

iii) Pegawai seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven.

Peraturan – Peraturan lain berkaitan pengurusan kewangan Penjawat Awam boleh dirujuk melalui Surat Edaran JPA bertarikh 28 Disember 2005 seperti pautan di bawah :

https://docs.jpa.gov.my/docs/pelbagai/Surat_Edaran_Prinsip_Perkhidmatan/se28122005.pdf

Artikel/Berita Terkini

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 MEMULAKAN PERSEKOLAHAN

IPOH, 24 Jun 2020 – Menteri Besar Perak dan isteri sempat membuat tinjauan di SMK Perempuan Methodist dan SMJK Sam …
Maklumat Lanjut

INFO INTEGRITI MKN BIL.6/2020 – PERNYATAAN AWAM

Larangan ini adalah selaras dengan Surat Edaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam rujukan JPA.BK(S) 343/7-4(14) bertarikh 15 Julai 2016. Peraturan 19(1) …
Maklumat Lanjut

INFO INTEGRITI MKN BIL.5/2020 – PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Selaras dengan Peraturan 8, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Pegawai Awam adalah dilarang menerima atau memberi …
Maklumat Lanjut