SUATU PENDEKATAN DALAM ISLAM: SOLIDARITI BERSAMA RAKYAT PALESTIN YANG DITINDAS ISRAEL

Pendekatan dalam Islam mengenai keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan telah menjadi asas dalam menghadapi cabaran dan konflik di seluruh dunia. Salah satu isu yang paling mendalam dan kompleks adalah konflik antara rakyat Palestin yang ditindas oleh Israel. Solidariti bersama rakyat Palestin merupakan suatu tanggungjawab moral dan agama bagi umat Islam di seluruh dunia.

Islam sebagai agama yang menekankan keadilan dan kasih sayang, memandang konflik Palestin-Israel bukan hanya sebagai isu politik, tetapi juga sebagai isu kemanusiaan. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk yang jelas tentang pentingnya menegakkan keadilan dan membela yang dizalimi. Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 135 menyatakan: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan (hakim) bagi Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Ketika melihat situasi di Palestin, kita melihat bagaimana rakyat Palestin terus menerus menghadapi penindasan, keganasan, dan kezaliman oleh rejim Israel. Tanpa memandang bangsa, agama, atau etnik, kita sebagai umat Islam perlu berdiri bersama mereka dalam menuntut hak-hak asasi manusia yang mereka layakkan. Ini adalah bukan sahaja tanggungjawab moral tetapi juga suatu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Islam.

Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, “Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain ibarat bangunan yang satu kepada bangunan yang lain, setiap sebahagian diantara mereka saling meneguhkan yang lain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan dan solidariti dalam umat Islam, terutamanya dalam menghadapi cabaran dan penindasan.

Selain itu, dalam Islam, menolong orang yang dizalimi adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi.” Lalu sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana menolong saudara yang dizalimi, tetapi bagaimana kami menolong saudara yang zalim?” Rasulullah SAW menjawab, “Mencegahnya dari berbuat zalim adalah cara menolongnya.” (Riwayat Bukhari).

Melalui pendekatan ini, kita sebagai umat Islam di seluruh dunia perlu mengambil tindakan konkrit dalam membantu rakyat Palestin. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai cara seperti menyumbangkan bantuan kemanusiaan, menyebarkan kesedaran melalui media sosial, serta mendesak kerajaan dan organisasi antarabangsa untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap penindasan yang dilakukan oleh Israel.

Solidariti dengan rakyat Palestin juga bukan sahaja tugas umat Islam, tetapi juga tugas semua manusia yang berpegang kepada nilai-nilai kemanusiaan. Semua orang harus menyedari bahawa penindasan dan kezaliman yang berlaku di Palestin adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan harus dihentikan.

Kerjasama antarabangsa juga penting dalam menyelesaikan konflik ini. Negara-negara Islam perlu bersatu dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel melalui sekatan ekonomi dan politik. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara Barat juga penting untuk memastikan Israel mematuhi undang-undang antarabangsa dan menghentikan segala bentuk penindasan terhadap rakyat Palestin.

Di samping itu, pendidikan dan kesedaran juga merupakan aspek penting dalam menangani isu ini. Umat Islam perlu terus menyebarkan informasi tentang konflik Palestin-Israel dan mengajarkan generasi muda betapa pentingnya solidariti dan keadilan dalam Islam.

Kesimpulannya, solidariti bersama rakyat Palestin yang ditindas oleh Israel adalah suatu pendekatan dalam Islam yang harus diambil serius oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini bukan sahaja sebagai tanggungjawab moral, tetapi juga sebagai suatu bentuk ibadah dan kewajipan yang diperintahkan oleh Islam. Melalui tindakan konkrit, kerjasama antarabangsa, dan pendidikan yang berterusan, kita boleh membantu rakyat Palestin mendapatkan keadilan dan hak asasi manusia yang mereka layakkan.

Artikel/Berita Terkini

𝗢𝗣𝗦 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗜𝗧

DASAR KESELAMATAN NEGARA (DKN) 2021-2025 NILAI TERAS KESELAMATAN NEGARA 4: TADBIR URUS YANG BAIK (Integrasi Dasar & Operasi) Unit Operasi …
Maklumat Lanjut

𝐊𝐔𝐋𝐈𝐀𝐇 𝐃𝐇𝐔𝐇𝐀 𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐇𝐀𝐍 𝟏𝟒𝟒𝟓

DASAR KESELAMATAN NEGARA (DKN) 2021-2025 NILAI TERAS KESELAMATAN NEGARA 4: TADBIR URUS YANG BAIK (Integrasi Dasar & Operasi) Program Kuliah …
Maklumat Lanjut