BAYARAN INSENTIF AWAL KAJIAN SISTEM SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (SSPA) PENJAWAT AWAM DIBAYAR 23 FEBRUARI 2024

Kerajaan telah bersetuju supaya Bayaran Insentif Awal Kajian SSPA Tahun 2024 sebanyak RM2,000.00 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana, Gred 56 dan ke bawah; manakala RM1,000.00 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Gred Jawatan Utama/ Khas serta pesara Kerajaan dan veteran berpencen dan tidak berpencen.

Penjawat Awam membayar cukai pendapatan yang dipotong melalui Potongan Cukai Berjadual (PCB) setiap bulan, namun pemberian BIA Kajian SSPA ini dikecualikan cukai pendapatan selaras dengan peruntukan di bawah subseksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan 1967.

Artikel/Berita Terkini

𝗞𝗘𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗧𝗜𝗔𝗗𝗔 𝗟𝗘𝗦𝗘𝗡 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗𝗨

DASAR KESELAMATAN NEGARA (DKN) 2021-2025 NILAI TERAS KESELAMATAN NEGARA 4: TADBIR URUS YANG BAIK (Integrasi Dasar & Operasi) Ops Khas …
Maklumat Lanjut

𝗢𝗣𝗦 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗜𝗧

DASAR KESELAMATAN NEGARA (DKN) 2021-2025 NILAI TERAS KESELAMATAN NEGARA 4: TADBIR URUS YANG BAIK (Integrasi Dasar & Operasi) Unit Operasi …
Maklumat Lanjut

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗦𝗨𝗠𝗕𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗜𝗛𝗬𝗔 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗗𝗛𝗔𝗡

DASAR KESELAMATAN NEGARA (DKN) 2021-2025 NILAI TERAS KESELAMATAN NEGARA 4: TADBIR URUS YANG BAIK (Integrasi Dasar & Operasi) Program Sumbangan …
Maklumat Lanjut