Maklumat Tender / Sebutharga

Tajuk MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENTAULIAH MESIN PENCETAK BERWARNA UNTUK KEGUNAAN MAJLIS KESELAMATAN NEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI
No. Tender/Sebutharga QT210000000007884
Tarikh Paparan 2021-03-08
Tarikh Tutup 2021-03-15
Dokumen
Harga Dokumen (RM)
Kod Bidang 010301210101
Tarikh Lawatan 2021-03-08
Masa Lawatan 01:16:00
Lokasi Lawatan
Maklumat Pegawai
Untuk Dihubungi
Anis Farahanim Binti Abd. Rahman (ePerolehan)- farahanim@mkn.gov.my(03 - 88724274) Redzuan Syah Bin Mansur (Spesifikasi)(Spesifikasi)-(03-88726804 redzuan@mkn.gov.my
Penender/Penyebutharga Berjaya