Maklumat Tender / Sebutharga

Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENTAULIAH MESIN PEJABAT UNTUK KEGUNAAN MAJLIS KESELAMATAN NEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI
No. Tender/Sebutharga QT210000000007807
Tarikh Paparan 2021-03-08
Tarikh Tutup 2021-03-15
Dokumen
Harga Dokumen (RM)
Kod Bidang 020201020301
Tarikh Lawatan 2021-03-08
Masa Lawatan 01:17:00
Lokasi Lawatan
Maklumat Pegawai
Untuk Dihubungi
Anis Farahanim Binti Abd. Rahman (ePerolehan)-03 88724274 ( farahanim@mkn.gov.my) Redzuan Syah Bin Mansur (Spesifikasi)- 03 88726804( redzuan@mkn.gov.my)
Penender/Penyebutharga Berjaya batal