Maklumat Tender / Sebutharga

Tajuk Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan ICT, Rangkaian Komputer dan Keselamatan ICT Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Untuk Kegunaan Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) Majlis Keselamatan Negara (MKN), Jabatan Perdana Menteri (JPM)
No. Tender/Sebutharga QT200000000028178
Tarikh Paparan 2020-08-26
Tarikh Tutup 2020-09-02
Dokumen
Harga Dokumen (RM)
Kod Bidang 210103210105210107
Tarikh Lawatan 2020-08-26
Masa Lawatan 09:11:00
Lokasi Lawatan
Maklumat Pegawai
Untuk Dihubungi
Afry Bin Azmy (Pertanyaan Sistem ePerolehan)03-88724210 afry@mkn.gov.my Siti Julaiha binti Slamat 03-80644832 julaiha@mkn.gov.my
Penender/Penyebutharga Berjaya EXENTRIX NETWORK SDN BHD