Disini Lahirnya Sebuah Cinta
Kehidupan Harmoni
Bunga Raya Bunga Kebangsaan